Het verlangen naar het lijden

Dat moment,dat je verlangt
Naar de pijn en het lijden
Naar marteling en ellende
Om hard gebruikt te worden

Terwijl je weet, dat als het komt
Je zult janken en vechten
Je zult worstelen en vluchten
Om steeds weer terug te keren

Steeds weer en steeds weer,
Tot je zult zweven en zwemmen
In het lijden en de overgave
En je eindelijk los kunt laten

En dan zul je weer weten,
Waarom je er zo naar verlangde

Voeten

Ik wil er bij zitten
Er onder liggen
Ze vasthouden,
ze strelen en ze kussen

Ik wil ze voelen,
op mijn gezicht
en op mijn lichaam
dicht tegen me aan

Steeds dichterbij,
steeds dieper gaan
Tot ik langzaam verdwijn
onder uw voeten